Toggle navigation

Udkast til samtykkeerklæring

Ved at afgive samtykke, accepteres det, at Kredia videregiver personoplysninger til brug for etablering og administration af kreditforholdet og gennemførelse af risiko- og kreditvurderinger til selskaber, der er koncernforbundet med Kredia, samt tredjeparter med hvem Kredia har indgået en databehandleraftale.

Du er berettiget til at få oplyst, hvilke oplysninger Kredia har registeret om dig, hvad formålet er med behandlingen af disse oplysninger, til hvem oplysningerne er videregivet samt fra hvem oplysningerne er modtaget.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til registrering og behandling af personoplysninger.

Du accepterer samtidig, at have læst og forstået Kredia politik om databeskyttelse du kan finde her [indsæt hyperlink].

(version: 1, gyldig fra: 16.5.2018)

Datapolitik

Tilbage