Toggle navigation

Privatlivspolitik og politik om databehandling

Kredia er forpligtet til at opretholde dine rettigheder til retsmæssig behandling og beskyttelse af personlige data. Vores privatlivspolitik giver dig en nøje forklaring vedrørende dine personlige data, som vi har fået, og data, som vi kan indhente fra dig. Vi garanterer, at vi beskytter de oplysninger vi indhenter. Ved at benytte vores hjemmeside, produkter eller services, accepterer du, at vi indhenter, behandler og videregiver dine oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Indhentelse af data

Vi indhenter dine oplysninger på flere forskellige måder:

 • Vi indhenter de oplysninger du selv giver os via låneansøgningen, vores hjemmeside, sociale medier, post, e-mail, telefon, chat eller andre medier eller tjenester
 • Vi indhenter oplysninger automatisk, når du benytter vores hjemmeside eller produkter. De oplysninger vi indhenter automatisk, omfatter blandt andet cookies og tilsvarende teknologi. Du kan læse mere herom i vores Cookie politik.
 • Vi indhenter oplysninger fra tredjepart, f.eks. kreditbureauer, kreditregistre, herunder CreditInfo eller andre associerede koncernselskaber eller partnere.

Hvilke data indhentes?

 1. Oplysninger du giver os

De oplysninger, du giver os, omfatter: navn, CPR-nummer/Kennitala, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, fødselsdato, køn og dine relevante kreditoplysninger. Vi registrerer og lagrer og kan bruge de oplysninger, du giver os på de måder, som er angivet ovenfor.

 1. Automatisk indhentede oplysninger

Hvad angår hvert af dine besøg på websiden kan vi automatisk indhente følgende oplysninger:

 • Tekniske oplysninger, herunder internetprotokollen (ip)-adressen og internetudbyderen, som anvendes til at oprette forbindelse fra din computer til internettet, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browser plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform, skærmopløsning, lokation samt skriftindstillinger
 • Oplysninger om dit besøg, herunder den fulde Uniform Resource Locators (url) clickstream til, gennem og fra websiden (herunder data og tid); produkter du tidligere har søgt efter, eventuelle filer du har åbnet gennem vores side (HTML sider, grafik, osv.) sidens svartider, downloadfejl, længden for besøg på visse sider, oplysninger om adfærd på siden (f.eks. scrolling, klik og mouseovers) og metoder, som bruges til at bladre væk fra siden og telefonnumre, som bruges til at ringe til vores kundeservicenummer.
 1. Oplysninger fra tredjepart

Vi kan anmode om oplysninger om dig, fra tredjepart, for eksempel vores koncernselskaber eller kreditbureauer/kreditregistre. Vi gør dette i overensstemmelse med til enhver tid gældende datalovgivning, og hvor det er nødvendig vil vi anmode om dit samtykke forinden en sådan anmodning.

Under et forløb med en ansøgning, som du udfylder for et lån eller et lignende produkt, kan vi:

 • søge oplysninger om dig, din kreditværdighed, din økonomi, tidligere og nuværende hæftelser,
 • modtage oplysninger, som du har givet vores forretningspartnere, når du ansøger om ydelser,
 • modtage oplysninger fra banker, finansielle- eller betalingsinstitutioner vedrørende dine betalinger til os.
 • modtage oplysninger fra CreditInfo og andre kreditvurderingsbureauer om dig og din kreditværdighed.

Formål med indhentelse og behandling af data

Vi indhenter data, så du kan benytte vores service, for at forbedre vores produkter og vores service, så vi kan sende notifikationer, tilbud og markedsføring, så vi kan beskytte vores og eventuelt tredjeparts rettigheder og interesser, og for at følge til enhver tid gældende lovgivning, herunder blandt andet hvidvaskloven, kreditaftaleloven, lov om finansiel virksomhed og databeskyttelsesloven.

Vi benytter de indhentede oplysninger til at:

 • behandle din ansøgning.
 • bekræfte din identitet.
 • udføre kreditvurderinger og vurdere din mulighed for at tilbagebetale lånet og tilbyde dig passende ydelser før indgåelse af et aftaleforhold.
 • identificere og forebygge bedrageri, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre kriminelle aktiviteter.
 • opfylde vores juridiske forpligtelser, herunder i relation til vores forpligtelser i henhold til kreditaftaleloven, hvidvaskningsloven samt de til hver en tid gældende regler, der vedrører vores finansielle rapportering.
 • kontakte dig, herunder med oplysninger om eventuelle ændringer vedrørende os, vores ydelser og vores aftaleforhold.
 • få midler tilbage, som vi har til gode.
 • sikre og forbedre kvaliteten af ydelserne.
 • administrere og forbedre vores websider, holde dem sikre og sørge for, at deres indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig på din enhed.
 • udvikle og tilbyde nye ydelser.
 • til markedsføring (på websider og i mobiltjeneste, via post, e-mail, telefon eller sms) for os og vores koncernselskab, herunder tilpasning af vores tilbud til dine personlige præferencer;
 • teste, opdatere og implementere nye teknologier vedrørende identifikation, risiko og vurderinger af kreditværdighed, forebyggelse af bedrageri og hvidvaskning af penge, og
 • anden retmæssig brug, som er relevant for vores kreditaftale med dig.

Hvor længe lagres data?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse.

Vi vil lagre dine oplysninger i en periode efter dit aftaleforhold er ophørt hos os, dette gøres for at sikre vores juridiske interesser ved eventuelle uoverensstemmelser, og for at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Vi opbevarer dog ikke dine oplysninger længere end, hvad der anses for rimeligt nødvendigt i forhold til det formål oplysninger indhentes, generelt for at opfylde vores juridiske interesse eller som krævet i henhold til enhver tid gældende lovgivning.

Videregivelse af data

Der videregives, med dit samtykke eller hvis det er muligt ifølge lovgivningen, oplysninger internt i eCommerce2020-koncernen og til samarbejdspartnere (herunder andre pengeinstitutter, inddrivelsesselskaber og hostingvirksomheder).

Endvidere kan vi videregive dine oplysninger til vores koncernselskaber og udvalgte tredjeparter for at opretholde vores kontraktuelle forpligtelser med dig samt andre formål beskrevet i nærværende politik:

 • Som leverer services på vores vegne, til at identificere og godkende dig.
 • Som bistår med vores forretningsaktiviteter, såsom hjemmeside hosting og udvikling, risikovurdering og bekæmpelse af svig, kundeservice og inkasso aktiviteter, bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, analyse om brugen af vores services og assistance ved markedsføringsaktiviteter.
 • For at tilbyde og udbyde services samt udvikling af nye services.
 • Til enhver tid, når vi af offentlige myndigheder eller i forbindelse med retssagsbehandling påbydes at videregive oplysninger om din brug af vores ydelser og dine besøg på vores websider, og når videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed sat forebygge og undersøge bedrageri.
 • For at påvise, undersøge og forebygge bedrageri og hjælpe med beskyttelse mod bedrageri for at reducere kreditrisici;
 • For at påvise, undersøge og forebygge hvidvaskning af penge og aktiviteter til finansiering af terrorisme.
 • Vi kan dele dine personlige oplysninger med udbydere af lignende tjenesteydelser som for eksempel lånefirmaer og kreditfirmaer samt kreditbureauer, relevante nationale myndigheder og ikke-statslige organisationer og andre tredjeparter for at kunne tilsikre en fuld vurdering af din betalingsdygtighed.
 • Ved behandling og indhentning af automatiske overførsler eller andre betalinger, som er skyldige fra dig i henhold til låneaftalen, kan vi også dele dine personlige data med tredjepartsudbydere af betalingsløsninger.
 • Ved misligholdelse af forpligtelser kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.
 • I tilfælde af din misligholdelse eller manglende opfyldelse af dine forpligtelser kan vi overføre data om din udestående gæld til autoriserede, udenretslige inkassofirmaer samt udbydere af juridisk bistand.
 • Vi kan dele dine oplysninger med analyse og søge optimerings udbydere, der assisterer os i forbedringen og optimeringen af vores hjemmeside.
 • Frasalg af dele af eller hele vores forretning, eller overdragelse af dine forpligtelser til tredjemand, kan resulterer i at dine data ligeledes videregives.

Ved overførsel af data er vi forpligtede til at sikre, at datamodtageren følger de samme sikkerhedsforanstaltninger for lagring og behandling af personlige data, som vi gør. Dine personlige data kan blive behandlet, opbevaret og videregivet til tredjeparter i overensstemmelse med nærværende politik, aftalen mellem dig og os samt de samtykker du giver fra tid til anden. Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre sikkerheden for dine personlige data i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik og gældende retsakter.

Hvilke rettigheder har jeg over den data som Kredia har indhentet om mig?

Indsigt i vores behandling af oplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives.

Din adgang til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningsbeskyttet viden samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring.

  

Profilering og automatiske afgørelser

En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af it-systemer. Når vi bruger dem, herunder ved profilering, er de reguleret iht. Databeskyttelses¬forordningen, artikel 22. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan en sådan afgørelse om dig er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering.

Rettelse eller sletning af oplysninger

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller du har gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav om sletning af oplysninger, kan du i stedet anmode om, at behandlingen af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Er behandling af oplysningerne alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. eCommerce2020 har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Dataportabilitet

Hvis vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

Vi arbejder hårdt for at beskytte dine personlige data og holde disse sikre. Hvis du mod forventning tror, at vi har overtrådt dine rettigheder, bedes du kontakte os for at løse problemet.

Du har også ret til at klage til datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformation følger herunder:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K.

eller pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk.

Foretager Kredia automatiske beslutninger om mig?

For at bearbejde din ansøgning så hurtigt som muligt, foretager vi en automatisk kreditvurdering og risikovurdering, for at fastslå det videre forløb af din ansøgning om kredit eller forhøjelse af dit kreditbeløb.

Udgiver af og dataansvarlig for Kredia

Websitet ejes og publiceres af

eCommerce2020
Havnegade 39

1058 København K

CVR: 38073532

(version: 1, gyldig fra: 16.5.2018)